Tired of ads? Upgrade to paid account and never see ads again!
Katarakt Ameliyatı Olacak Kişiler İçin Bilgiler
katarakthastane
Çağımızda hemen her yaşı ilerlemiş olan bayan veya erkekte görülen bu göz hastalığı yurdumuzda oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu katarakt hastalığı kişi de kısmi görme kaybına veya görme bulanıklığına sebep olmaktadır.

Ayrıca geçmişte de çok sık rastlanan bu hastalığın başlıca görülme nedeni yaş ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. Özelikle geçmişte katarakt ameliyatı oldukça zor şartlar halinde yapılmaktaydı. Bu durum hem göz doktoru hem de hasta için oldukça zor bir tedaviydi. Fakat son zamanlarda teknolojinin tıp alanında ki olumlu etkilerini de göz önünde bulundurursak bu alanda ve hemen her alanda oldukça önemli başarılara imza atılmıştır.

Ayrıca zor bir tedavi süreci olan ve hastayı zor durumda bırakan bu göz hastalığının tedavisi artık gayet kolay ve kısa bir hal almıştır. Aynı zaman da katarakt ameliyatı olacak kişi 15 ile 20 dakika de göz operasyonu son bulmakta ve aynı gün evine dönebilmektedir. Bu tedaviden sonra dikkat edilmesi gerekenlere uyulduğu takdirde bu hastalıktan kolayca kurtulabilirsiniz.

You are viewing katarakthastane